سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399
صادرات کاربردی را بیاموزید

صادرات کاربردی را بیاموزید

کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با برگزاری ورکشاپی تلاش می‌کند آموزش‌هایی را به متقاضیان این حوزه بدهد.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت