امضای تفاهم‌نامه همکاری در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری حوزه آب و برق بین وزارت نیرو و معاونت علمی

طهماسب زاده

خانم حمیدزاده - دستیار توسعه زییست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهمنامه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهمنامه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم نامه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهم نامه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی