به همت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انتشار «اطلس توانمندی های داخلی شرکت های فناور ایرانی در حوزه هوشمندسازی صنعت برق»

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ارائه توانمدی ها و ظرفیت های موجود در کشور در حوزه های اولویت دار و چالش های راهبردی کشور، اقدام به تهیه گزارش های اطلس توانمندی های شرکت های فناور داخلی کرده است.

 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ارائه توانمدی ها و ظرفیت های موجود در کشور در حوزه های اولویت دار و چالش های راهبردی کشور، اقدام به تهیه گزارش های اطلس توانمندی های شرکت های فناور داخلی کرده است.

اطلس توانمندی های شرکت های فناور داخلی می تواند برای تهیه و تدوین سیاست های توسعه صنعتی و فناوری به سیاستگذاران مرتبط کمک نماید؛ زیرا شرط اولیه اجرای هر سیاست صنعتی شناخت توانمندی ها موجود و داشتن تصویر روشنی از ظرفیت های کشور در حوزه های اولویت دار است. همچنین با مقایسه گزارش های اطلس توانمندی شرکت های فناور داخلی با گزارش های بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپی،  می توان به هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند کمک نمود تا آن ها  به سمت موضوعات مغفول و کمتر مورد توجه حرکت نمایند. بخش های دولتی و حاکمیتی نیز می توانند از طرفی از شرکت های دانش بنیان و توانمندی های معرفی شده در این گزارش ها در حل مشکلات خود استفاده نمایند و ازطرفی دیگر با بازارسازی برای این سرمایه های ملی به توسعه آن ها کمک نمایند.

فایل کتاب برای استفاده علاقه مندان برای دانلود در این صفحه قرار داده شده است.