در راستای توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی

با حمایت مالی معاونت علمی اولین ساختمان انرژی نزدیک به صفر در ایران ساخته می‌شود.

با هدف توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی در بخش ساختمان و با حمایت مالی معاونت علمی و همکاری نزدیک و سه جانبه ستاد توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت، پروژه EEEB و ایستگاه نوآوری شریف، احداث ساختمان انرژی نزدیک به صفر (Near Zero Energy Building) در دستور کار قرار گرفت.

با هدف توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی در بخش ساختمان و با حمایت مالی معاونت علمی و همکاری نزدیک و سه جانبه ستاد توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت، پروژه EEEB و ایستگاه نوآوری شریف، احداث ساختمان انرژی نزدیک به صفر (Near Zero Energy Building)، ساختمانی که بتواند به عنوان یک نمونه مناسب و کامل، انرژی خود را به میزان قابل قبولی تامین کند، در دستور کار قرار گرفت. این ساختمان به عنوان مرکزی برای کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه بهینه‌سازی انرژی برای آموزش و ترویج فرهنگ در این زمینه شناخته خواهد شد. همچنین استقرار استارتاپهای نوآور حوزه انرژی در این ساختمان، جزو اهداف پروژه است.

شاخص عملکرد انرژی در نظر گرفته شده برای ساختمان مذکور برابر است با 50 تا 75 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال که بر این اساس ساختمان هم رده با وضعیت EC++ بر اساس ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان خواهد بود.

دستاوردهای مورد انتظار این طرح عبارتند از:

  • ترویج ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به صورت عملی؛
  • احداث ساختمان انرژی نزدیک به صفر در شهر تهران که امکان دسترسی برای بازدید دانشجویان رشته­‌های مرتبط با ساختمان را فراهم می‌­آورد؛
  • امکان ارزیابی مقایسه­‌ای عملکرد انرژی ساختمان­های دیگر با ساختمان انرژی نزدیک به صفر به منظور شناسایی تاثیر اجرای هر یک از راهکارهای صرفه­‌جویی انرژی، بهینه­‌سازی انرژی و انرژی­‌های تجدیدپذیر؛
  • پیش بینی بازدید سالانه 7500 نفر از ساختمان احداث شده و ارتقا سطح آگاهی مهندسان و سازندگان؛
  • کمک به اصلاح رویه­‌های ساخت و ساز هم راستا با رویکردهای بهینه­‌سازی انرژی و کاربرد انرژی­های تجدیدپذیر.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان