در راستای برنامه پیک سایی تابستان 1399 برگزار می‌شود:

رويداد ايده تا اجرا در حوزه مديريت مصرف برق

رويداد ايده تا اجرا در حوزه مديريت مصرف برق در بستر فضاي مجازي و به صورت غير حضوری با همكاري حوزه توسعه زیست بوم نوآوری انرژی معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري و شركت توانير و به همت شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد و همكاري مركز شتاب ايده اجرا مي شود.

رويداد ايده تا اجرا در حوزه مديريت مصرف برق در بستر فضاي مجازي و به صورت غير حضوری با همكاري حوزه توسعه زیست بوم نوآوری انرژی معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري و شركت توانير و به همت شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد و همكاري مركز شتاب ايده اجرا مي شود.

در رويداد مزبور تمامي شركت هاي استارتاپ و صاحبان ايده در كل كشور مي توانند شركت نمايند و ايده هاي خود را در حوزه مديريت مصرف برق ارائه نمايند. بديهي است پس از ارزيابي و مطابق نظر هيأت داوران، كه كارشناس خبره صنعت توزيع برق خواهند بود ، ايده هايي كه بتوانند به طرح هاي اجرايي در راستاي تحقق اهداف موردنظر رويداد برسند ، انتخاب  و به جهت اجرايي شدن آن از حمايت هاي مالي رويداد برخوردار خواهند شد.

با توجه به اينكه اكثر شهروندان محترم به لحاظ رعايت توصيه هاي پزشكي در منزل حضور دارند فرصت بسيار خوبي براي ايده پردازي و تفكر لازم در جهت ارائه روش هاي نوين مديريت مصرف برق، خواهد بود تا با موفقیت مشکل پیک تابستان 1399 حل شود.

شركت هاي استارت آپ و صاحبان ایده، مي توانند براي ثبت ايده هاي خود به سايت https://www.meedc.ir/ يا http://www.ideaacc.ir/  مراجعه نمايند.

دانلود پوستر رویدادکلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان