زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه برق با همکاری نزدیک معاونت علمی و وزارت نیرو توسعه می‌یابد

خانم دکتر زینب حمیدزاده دستیار توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی با ارائه مدل همکاری و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری حوزه برق در حضور وزیر نیرو و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، به پتانسیل‌ها و نحوه دستیابی به اهداف مد نظر در حوزه برق پرداخت.

خانم دکتر زینب حمیدزاده دستیار توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی با ارائه مدل همکاری و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری حوزه برق در حضور وزیر نیرو و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، به پتانسیل‌ها و نحوه دستیابی به اهداف مد نظر در حوزه برق پرداخت.  

وی با ترسیم نقش عرضه، تقاضا و تسهیل‌گری، به لزوم هم‌افزایی در همکاری مشترک معاونت علمی و وزارت نیرو به منظور کمک به تکمیل این زنجیره اشاره کرد. 

ایشان همچنین با ارائه توانمدی‌های شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان در تولید محصولات مطابق با دانش روز و بیان مثالهای موفق، به لزوم آشنایی فعالان صنعت برق از جمله شرکت‌های مادرتخصصی، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع، نیروگاه‌ها، پیمانکاران، مشاوران با این توانمندی‌ها تاکید کرد. 

در پایان ایشان خاطرنشان کرد که با همکاری معاونت علمی و به کار گیری ظرفیت پارک فناوری پردیس به منظور کمک به شرکت توانیر در دستیابی به اهداف برنامه پیک‌سایی تابستان سال 1399، برنامه مدونی جهت مشارکت نخبگان، شرکت‌های دانش بنیان و بخش‌های خصوصی در اجرای برنامه پیک‌سایی سال 1399 تهیه و در حال اجراست.

 

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان