فراخوان شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک بار برق خانگی و تجاری

در راستای آئین‌نامه پیک سایی تابستان 1399 شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی برق البرز در نظر دارد از شرکتهای خدمات مشاوره و سایر شرکتهایی که تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص کاهش پیک برق مشترکین برق دارند، برای انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار دعوت به همکاری نماید.

فراخوان شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک بار برق خانگی و تجاری


در راستای آئین‌نامه پیک سایی تابستان 1399 شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی برق البرز در نظر دارد از شرکتهای خدمات مشاوره و سایر شرکتهایی که تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص کاهش پیک برق مشترکین برق دارند، برای انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار دعوت به همکاری نماید.

شرکتهای فوق می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از روز دوشنبه تاریخ 29 اردیبهشت با مراجعه به وب سایتهای شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به نشانی https://www.aepdc.ir/portal/home/ و یا شرکت توانیر به نشانی http://tender.tavanir.org.ir/ و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به نشانی https://iets.mporg.ir/ مدارک مربوطه را مشاهده و دریافت نمایند.

لازم به ذکر است که "آئین‌نامه طرح افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط نهادهای تجمیع کننده پاسخگویی بار"  با هدف پیکسایی و کاهش 1000 مگاواتی بار پیک تابستان 1399 تدوین و ابلاغ شده است. همچنین مطابق تفاهم نامه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت نیرو، حوزه زیست بوم نوآوری انرژی معاونت علمی از شرکتهای توانمندی که قادر به اجرای موفق اهداف این آئین‌نامه هستند برای مشارکت در اجرای طرح دعوت به عمل می‌آورد و در راستای دستیابی به موفقیت در اجرای طرح، حمایت مالی و معنوی ویژه‌ای انجام خواهد داد.  

 

فایل دانلود آئین نامه پیکسایی تابستان 1399 

کلمات کلیدی