به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی IEA

پنج حوزه اصلی در بخش انرژی که باید در دوره پساکرونا مورد توجه قرار گیرد

به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی IEA، سیستم انرژی هر کشور ویژگی های خاص خود را دارد و منابع عمومی موجود در آنها باید متناسب با همان موقعیت ها استفاده شود. اما دولتها می‌توانند اقدامات خود را در پنج حوزه اصلی اجرایی کنند. افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دو حوزه دارای اهمیت بیشتر در کشور ایران است.

به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی IEA، سیستم انرژی هر کشور ویژگی های خاص خود را دارد و منابع عمومی موجود در آنها باید متناسب با همان موقعیت ها استفاده شود. اما دولتها  می توانند اقدامات خود را در پنج حوزه اصلی اجرایی کنند:

1- افزایش تقاضا با اجرای طرح های تعویض وسایل انرژی بر با وسایل بهره ور

در زمان رکود هزینه های مصرف کننده به شدت کاهش می یابد، بنابراین دولت ها باید مردم را برای خرید های بزرگ مانند اتومبیل، ماشین لباسشویی و ....  ترغیب کنند. برنامه های بهبود بهره وری انرژی در طیف گسترده ای از ملزومات و کالاهای خانگی یا طرح های جایگزینی وسایل انرژی بر با نمونه های بهره ور با مصرف انرژی پایین تر با تمرکز بر انگیزه های اقتصادی، باعث افزایش تقاضای مصرف کننده و دستیابی به کاهش انتشار کربن می شود.

2-ایجاد اشتغال در انرژی پاک

علیرغم کاهش هزینه های انرژی های باد و خورشید در سال های اخیر، هنوز سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف بین المللی آب و هوا در این موارد جذب نشده است. حمایت و پشتیبانی دولت از مزارع بادی و خورشیدی راهی سریع برای ایجاد مشاغل جدید در زنجیره تأمین است. سرمایه گذاری در بهره وری انرژی مزایای زیادی برای اشتغال دارد. در برنامه های محرکی که در سال های قبل در ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر در تقاضا  برای مصرف سوخت ساختمانها انجام شد، از تعداد زیادی از مشاغل پشتیبانی کرده بنابراین برای گرم نگه داشتن ساختمان ها در زمستان یا خنک کردن آنها در تابستان از انرژی کمتری استفاده شد.

3-طراحی و احداث سیستم های پیشرفته برق

ویروس کرونا باعث شده كه میلیون ها نفر (بزرگ و كوچک) به طور ناگهانی در خانه خود قرنطینه شده و کارها و امورات خود را در در خانه انجام دهند و از راه دور آموزش ببینند. این مسئله وابستگی جوامع مختلف را نه تنها به اینترنت بلکه به منبع برق قابل اعتماد بیشتر کرده است. شبکه های برق و اطمینان از آن ها کمک می کنند تا بحران فعلی را پشت سر بگذاریم، اما صنعت برق برای استمرار شرایط و آینده طولانی آماده نیست. آینده ای  که در آن سهم فزاینده ای از تولید برق را انرژی های باد و خورشید تشکیل می دهد. سرمایه گذاری برای تقویت شبکه های موجود انرژی پاک و ادغام فن آوری های دیجیتال هوشمند در عملکرد آنها باید در همه جا اولویت داشته باشد.

4- افزایش و توسعه نسل های بعدی فناوری های انرژی

هیچ راه حل واحد یا ساده ای برای مقابله با چالش های اقلیمی و بحران آب و هوا در جهان وجود ندارد. انجام این مهم به استفاده گسترده ای از فن آوری های مختلف انرژی بخصوص سه دسته خاص شامل باتری، جذب هیدروژن و کربن نیاز دارد که تولید، استقرار و گسترش انبوه این سه گروه می تواند آنها را در دوره گذار انرژی پاک به عناصر حیاتی تبدیل کند. وزن بیشتر این فناوری های انرژی در بسته های محرک می تواند در افزایش مقیاس و رقابتی کردن آنها کمک کند و ایجاد اشتغال را در صنایع جدید افزون کند. از طریق سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری انرژی و تحقیق و توسعه هدفمند، پول های کوچک مردمی پایه و اساس فن آوری های جدید مورد نیاز برای دستیابی به اهداف انتشار صفر بسیار تسهیل کننده خواهند بود.

5- بکارگیری بیشتر بخش خصوصی

اگر برای توسعه انرژی پاک برنامه های اجرایی سیاست گذاران به گونه ای باشد که سرمایه گذاران بخش خصوصی افق روشنی را برای سرمایه خود ببینند، تلاش ها و اقدامات مربوطه موثر تر خواهد بود. دریافت سیگنال های مثبت و مناسب قیمتی، حذف یارانه های سوخت های فسیلی، قیمت گذاری مناسب کربن، اعطائ تسهیلات و سرمایه گذاری برای پروژه های انرژی پاک می تواند به کاهش بسیاری از ریسکهایی که پیش از این باعث می شد  بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشد کمک کند.

به نظر می‌رسد با توجه به نقش بالای دولت در بخش انرژی و بالا بودن میزان تلفات بخش انرژی در ایران، افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دو حوزه دارای اهمیت بیشتر در کشور ایران است.

منبع: .iea و پایگاه خبری زیست آنلاینکلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان