چهارمین المپیاد مهندسی نفت (اویلمپیک)

چهارمین المپیاد مهندسی نفت (اویلمپیک) در راستای غربالگری افراد نخبه دانشگاهی – صنعتی و نیز به‌ منظور ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در زمینه‌های خاص، در دو بخش دانشجویی و پژوهشی در اسفندماه 98 برگزار می‌‌‌‌‌شود. ایجاد انگیزه کار گروهی، استفاده از پتانسیل‌ها و ایده‌های نوآورانه موجود در صنعت نفت و گاز کشور، ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت، کمک به توسعه راه‌حل‌ها، جذب سرمایه‌های انسانی و … از دیگر اهداف این رویداد می‌باشد.

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان