همکاری‌های بین‌المللی توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی:

در راستای توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی و شکل‌دهی به کسب و کارهای این حوزه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری‌های بین‌المللی متعددی در حوزه انرژی را میسر نموده است. دریافت کمک‌های متعدد مالی و مشاوره‌ای برای شکل‌دهی زیست بوم نوآوری حوزه انرژی و اقتصادی شدن فناوری‌های بومی و بومی سازی فناوی‌های مهم بین‌المللی محور اهداف ما در رایزنی برای ایجاد حمایت‌های بین‌المللی بوده است.  بنابراین در همکاری‌های بین‌المللی تعریف شده، خدمات مالی، فنی و مهندسی، مشاوره‌ علمی و تجربیات کشورهای توسعه یافته توسط معاونت علمی به نمایندگی از کشور عزیزمان دریافت شده و در اختیار همه فعالان زیست‌بوم حوزه انرژی در کشور قرار خواهد گرفت.