سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399

1 مورد یافت شد

راه‌اندازی بیش از 50 انجمن دانشجویی مغز و شناخت؛ توسعه علوم شناختی سرعت گرفت

http://isti.ir/اخبار-مرکز-توسعه-فناوری-های-راهبردی/راه‌اندازی-بیش-از-50-انجمن-دانشجویی-مغز-و-شناخت؛-توسعه-علوم-شناختی-سرعت-گرفت/70483

انجمن دانشجویی مغز و شناخت؛ توسعه علوم شناختی سرعت گرفت راه‌اندازی بیش از 50 انجمن دانشجویی مغز و شناخت؛ توسعه علوم شناختی سرعت گرفت توسعه علوم مغز و شناخت در کشور گامی مثبت برای حل مشکلات و مقابله با اختلالات و نارسایی‌ها در شبکه...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت