سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399

1 مورد یافت شد

پیشرفتی فناورانه در مسیری پر پیچ و خم

http://isti.ir/اخبار/پیشرفتی-فناورانه-در-مسیری-پر-پیچ-و-خم

پر پیچ و خم پیشرفتی فناورانه در مسیری پر پیچ و خم نوآوری از دل یک غار تاریک بیرون نمی‌آید. مسیر پر پیچ و خم توسعه فناوری و پیشرفت کشورها نشان داده است که برای رسیدن به تعالی، باید از ابزارهای مختلفی با کاربردهای گوناگون بهره جست....

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت