رشد ۱۳ برابری برق‌رسانی به روستاهای ایران پس از انقلاب

16 بهمن 1397

رشد ۱۳ برابری برق‌رسانی به روستاهای ایران پس از انقلاب

بخش برق کشور به عنوان صنعتی زیربنایی در طی چهار دهه اخیر توانسته است با توسعه طرح‎های انجام شده خود در زمینه‌های مختلف نقش مهمی را در افزایش سطح آسایش و رضایت‌مندی مردم و همچنین توسعه و آبادانی کشور ایفا کند.