کما در درآمدزایی مددجویان کمیته امداد با گرانی پنل‌ها

16 بهمن 1397

کما در درآمدزایی مددجویان کمیته امداد با گرانی پنل‌ها

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه هزینه نصب پنل‌های خورشیدی طی سال جاری از ۲۶ میلیون به بالای ۴۰ میلیون رسید، گفت: گرانی های امسال باعث شده، پوشش مددجویان کمیته امداد از طریق درآمد حاصل از پنل‌های خورشیدی به کما برود.