کشور آماده جهشی بزرگ در حوزه فناوری و نوآوری است

16 بهمن 1397

کشور آماده جهشی بزرگ در حوزه فناوری و نوآوری است

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به تشریح دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری پرداخت.