علت مرگ ۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ آلودگی محیط زیست بود

26 اسفند 1397

علت مرگ ۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ آلودگی محیط زیست بود

سازمان ملل متحد با استناد به نتایج یک بررسی مبسوط هشدار داده است که آلودگی هوا، خاک، آب‌های زیرزمینی و دریاها موجب مرگ میلیون‌ها نفر در جهان می‌شود. این سازمان از دولت‌ها خواسته است به طور جدی جلوی این روند را بگیرند.