رشد دو برابری تولید نیرو با انرژی خورشیدی

26 اسفند 1397

رشد دو برابری تولید نیرو با انرژی خورشیدی

نیروی خورشیدی سریع‌ترین نرخ رشد را در میان منابع تولید برق داشته و سهم بازار را از سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ حرارتی و گاز طبیعی ربوده است زیرا دولت‌ها و شرکت‌ها به میزان فزاینده روی معرفی اهداف انرژی پاک متمرکز شده‌اند.