تجدیدپذیرها تنها با حمایت دولت جان می‌گیرند

27 اسفند 1397

تجدیدپذیرها تنها با حمایت دولت جان می‌گیرند

با بیان این‌که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند انجام اقداماتی برای فرهنگ‌سازی است، اظهار کرد: دولت باید در این راستا اقدامات متعددی را انجام دهد و انتظار می‌رود که با توجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه تجدیدپذیرها نگاه‌ها به سمت توسعه این انرژی جلب شود.