طراحی سلول‌ های خورشیدی جدید

27 فروردین 1398

طراحی سلول‌ های خورشیدی جدید

یک تیم تحقیقاتی در چین یک نوع جدید از سلول‌های خورشیدی بسیار انعطاف پذیر و پایدار را طراحی کرده‌اند.