نیروگاه‌ های خورشیدی شناور در سطح آب سدها ایجاد شود

28 فروردین 1398

نیروگاه‌ های خورشیدی شناور در سطح آب سدها ایجاد شود

دبیر ستاد حوزه انرژی معاونت علمی با اشاره به سیل اخیر در کشور و لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های روز به منظور کاهش خسارات سیل، اظهار کرد: به‌منظور مقابله با مشکلات و اتفاقات طبیعی باید قبل از انجام هر کاری به نقشه‌های مهم و استراتژیک تعریف‌شده توجه کرد