خطر انرژی‌ های تجدیدپذیر برای محیط‌ زیست

2 اردی بهشت 1398

خطر انرژی‌ های تجدیدپذیر برای محیط‌ زیست

انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی بادی، خورشیدی و الکتریکی امروزه به‌عنوان اصلی‌ترین جایگزین‌ سوخت‌های فسیلی شناخته می‌شوند. منابع بازگشت‌پذیری که ظاهرا هیچ‌کدام از معایب انرژی فسیلی را ندارند، بااین‌حال در حقیقت تکنولوژی‌های کنونی استفاده از این منابع انرژی به‌خودی‌خود می‌توانند زیان‌بار باشند