تولید نیروگاه های آذربایجان ‌شرقی ۸.۱ درصد افزایش یافت

2 اردی بهشت 1398

تولید نیروگاه های آذربایجان ‌شرقی ۸.۱ درصد افزایش یافت

بنا به گفته مدیر دفتر برنامه‌ریزی تولید شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان‌شرقی، مجموع تولید نیروگاه‌های حرارتی تبریز، حرارتی سهند، گازی تبریز، گازی صوفیان و واحدهای دیزلی اردبیل هفت میلیون و ۶۴۲ هزار و ۱۵۰ مگاوات بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۸.۱ درصد رشد داشته است.