هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان برای توسعه تجدیدپذیرها

17 دی 1397

هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان برای توسعه تجدیدپذیرها

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸ برایوزارت نیرو و واحدهای زیرمجموعه آن حدود ۱۰۶ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است، گفت: برای بودجه سال آینده اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صنعت آب و برق نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ رشد هفت درصدی داشته و به حدود ۶ هزار و ۹۶ میلیارد تومان رسیده است.