تأملی بر نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در صنعت- شهرام صفوی

18 دی 1397

تأملی بر نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در صنعت- شهرام صفوی

قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به‌وسیله دولت انجام می‌شود و باوجود اینکه اقتصاد کشورمان در سه دهه اخیر شاهد تورم‌های بالایی بوده، اما قیمت انرژی متناسب با تورم افزایش نیافته و به‌طور مداوم فاصله قیمت انرژی از بهای تمام ‌شده آن بیشتر شده است.