یونیدو به رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران کمک می‌کند

22 دی 1397

یونیدو به رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران کمک می‌کند

طی نشستی مشترک میان ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و یونیدو تصمیماتی برای همکاری این سازمان در راستای رشد انرژی‌های تجدید پذیر در ایران اتخاذ شد.