آزمون طول عمر اولین پانل خورشیدی در کشور با موفقیت انجام شد

13 اسفند 1397

آزمون طول عمر اولین پانل خورشیدی در کشور با موفقیت انجام شد

رئیس پژوهشکده مواد و انرژی این پژوهشگاه با اعلام این خبر گفت: در جهت تعیین میزان موفقیت پانل خورشیدی در طول دوره ماموریت در فضا، از پانل خورشیدی ماهواره سها که متشکل از سلول‌های گالیوم آرسناید است، به‌عنوان نمونه، آزمایش استفاده شده که نتایج آزمایش‌ها موفقیت‌آمیز بوده است و به این‌ترتیب، اطمینان لازم برای استفاده از این محصول در هر ماهواره‌ای را فراهم می‎سازد