بسترهای همکاری ایران و آلمان در حوزه آموزش انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌شود

14 اسفند 1397

بسترهای همکاری ایران و آلمان در حوزه آموزش انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌شود

زمینه همکاری های مشترک مرکز انرژی سبز ایران و ستاد توسعه فناوری های حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران (اتاق بازرگانی) در حوزه آموزش انرژی های تجدید پذیر فراهم می شود .