مراسم افتتاح مرکز نوآوری و فناوری آب محیط زیست و انرژی (آما) توسط دکتر ستاری

9 مهر 1398

مراسم افتتاح مرکز نوآوری و فناوری آب محیط زیست و انرژی (آما) توسط دکتر ستاری

روز سه شنبه 9 مهرماه 98، مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) توسط دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر زینب حمیدزاده مشاور ایشان و دستیار توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی، در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف به صورت رسمی افتتاح شد.