رویداد شبکه‌سازی زنجیره تامین فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان

17 دی 1398

رویداد شبکه‌سازی زنجیره تامین فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان

این رویداد با حمایت ستاد توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان (EEEB) و با همکاری مرکز نوآوری آما با حضور شرکت‌های خدمات انرژی، ساختمان‌های ذینفع و شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی انرژی برگزار می‌گردد. زمان برگزاری رویداد: سه شنبه 24 دی ماه 98 ساعت 13 الی 17 محل برگزاری: سالن کنفرانس پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید: https://evand.com/events/50235942