سهم ایران در تولید انرژی‌ از منابع تجدیدپذیر در جهان

13 اسفند 1398

سهم ایران در تولید انرژی‌ از منابع تجدیدپذیر در جهان

تجدید‌پذیرها دومین منبع انرژی در تولید برق جهانی در سال 2017 بودند. این منابع ارزشمند تجدیدپذیر، 24.5 درصد از تولید برق جهان را در دست دارند و پس از زغال سنگ (با سهم 38.5 درصدی) و گاز طبیعی (با سهم 23 درصدی) و بالاتر از هسته ای (با سهم 10.3 درصدی) قرار دارند. کشور ایران با تولید 1.8 میلیون تن معادل نفت خام با سهم نزدیک به صفر درصد، رتبه 83 ام جهان را در اختیار دارد.