اقتصاد مقاومتی با کمک اقتصاد دانش‌بنیان اجرایی می‌شود

28 خرداد 1393 دکتر ستاری در مازندران:

اقتصاد مقاومتی با کمک اقتصاد دانش‌بنیان اجرایی می‌شود

معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری، گفت: اقتصاد مقاومتی با کمک اقتصاد دانش بنیان عملی و اجرایی می شود.