صندوق حمایت از پژوهشگران و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تفاهمنامه امضا می‌کنند

28 خرداد 1393 دکتر ضرغام خبر داد:

صندوق حمایت از پژوهشگران و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تفاهمنامه امضا می‌کنند

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: مقرر شد یک تفاهمنامه همکاری میان این صندوق و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در زمینه های پژوهشی و تجاری سازی ایده های علمی منعقد شود.