مذاکرات عربستان با Softbank برای سرمایه‌گذاری در بخش برق خورشیدی این کشور

19 اردی بهشت 1397

مذاکرات عربستان با Softbank برای سرمایه‌گذاری در بخش برق خورشیدی این کشور

مذاکرات عربستان با Softbank برای 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش برق خورشیدی این کشور