برخی از متخصصان احیای دریاچه‌ارومیه را کاری اشتباه دانسته بودند.

28 فروردین 1398

برخی از متخصصان احیای دریاچه‌ارومیه را کاری اشتباه دانسته بودند.

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی به اظهارات برخی از متخصصان و کارشناسان درباره عدم احیای دریاچه ارومیه واکنش نشان داد.