157
ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی - آشنایی با دبیر ستاد
access deny
منو اصلی
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > حوزه ستاد > آشنایی با دبیر ستاد 
آشنایی با دبیر ستاد

 

 

 

 دکتر امیر علی حمیـــــــــدیه

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص خون و سرطان و پیوند سلول های بنیادی کودکان

عضو هیات رئیسه پیوند سلول های بنیادی خونساز آسیا و اوقیانوسیه

دریافت CV