سناریوهای ممکن برای توافق کاهش تولید میان اوپک و غیراوپک

17 بهمن 1396 Bloomberg

سناریوهای ممکن برای توافق کاهش تولید میان اوپک و غیراوپک

Bloomberg به بررسی چهار سناریویی پرداخته است که ممکن است سبب شود توافق کاهش تولید میان اوپک و غیراوپک شامل روسیه، زودتر از موعد مقرر به پایان برسد. این چهار سناریو عبارتند از: