تأمین برق 50هزار خانه در جنوب استرالیا توسط باتری تسلا

2 فروردین 1397

تأمین برق 50هزار خانه در جنوب استرالیا توسط باتری تسلا

باتری تسلا در جنوب استرالیا می‌تواند برق 50هزار خانه را تأمین نماید