تولید نفت ایالات متحده به بیش از 10 میلیون رسید

7 فروردین 1397

تولید نفت ایالات متحده به بیش از 10 میلیون رسید

درحالیکه تولید نفت آمریکا به موازات رشد قیمتها افزایش می‌یابد، رقم 10 میلیون بشکه نقطه عطف مهمی به شمار میرود که جایگاه آمریکا را در میان تولیدکنندگان بزرگ انرژی تحکیم می‌کند.