تاخیر بزرگترین پروژه نفت و گاز هند

8 فروردین 1397

تاخیر بزرگترین پروژه نفت و گاز هند

شرکت نفت و گاز طبیعی هند (ONGC) با تاخیر حداقل یک ساله در آغاز تولید بزرگترین پروژه خود مواجه است.