افزایش تولید میدان  Permian

11 فروردین 1397

افزایش تولید میدان Permian

جادوی تکنولوژی استخراج ‏در میدان پرمیان آمریکا توانست قابلیتی را که بیش از ۴ دهه فقط در خاورمیانه قابل جستجو بود به دست آورد و با بزرگترین صادرکننده جهان به‌رقابت بپردازد.