راه‌اندازی بیش از ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در عمان تا ۲۰۲۵

6 آذر 1397

راه‌اندازی بیش از ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در عمان تا ۲۰۲۵

انرژی باد و خورشید می‌تواند عمان را به اهداف انرژی خود برساند