کمترین اطلاعات از آب مصرفی نیروگاه‌ها در کشورهای با بیشترین تنش آبی

12 آذر 1397

کمترین اطلاعات از آب مصرفی نیروگاه‌ها در کشورهای با بیشترین تنش آبی

نیروگاه های برق دنیا تشنه هستند. ما دقیقا نمی‌دانیم این نیروگاه‌ها چقدر آب می‌نوشند. کارشناسان می‌گویند کشورهای با بیشترین تنش آبی، کمترین اطلاعات را از میزان مصرف آب نیروگاه‌های حرارتی خود دارند.