افتتاح انستیتو فرآورش گاز با هدف اجرای پروژه‌های کاربردی

2 اسفند 1396 در پژوهشگاه نفت صورت گرفت؛

افتتاح انستیتو فرآورش گاز با هدف اجرای پروژه‌های کاربردی

دومین انستیتو فرآورش گاز در پژوهشگاه صنعت نفت با هدف انجام پژوهش‌های کاربردی راه‌اندازی شد.