نهمین استارتاپ دمو با موضوع نوآوری‌های صنعت گاز

23 فروردین 1397

نهمین استارتاپ دمو با موضوع نوآوری‌های صنعت گاز

نهمین استارتاپ دمو با موضوع نوآوری‌های صنعت گاز برگزار می‌شود