دوره آموزشی بازریاب سیستم های خورشیدی

27 فروردین 1397 آکادمی انرژی های تجدیدپذیر ایران با همکاری سازمان فنی_و_حرفه ای کل کشور برگزار میکند

دوره آموزشی بازریاب سیستم های خورشیدی

اعطای گواهی نامه بین المللی فنی و حرفه ای