برگزاری کارگاه بین‌المللی ساختمان‌های انرژی صفر در دانشگاه اصفهان

5 خرداد 1397

برگزاری کارگاه بین‌المللی ساختمان‌های انرژی صفر در دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان و شرکت مهندسین مشاور آرشیدز، اقدام به برگزاری يک کارگاه آموزشي بین المللی با همکاری شرکت ولاسولاریس سوئیس با هدف انتقال تجربيات و دانش به‌روز جهانی در زمينه طراحي و اجراي ساختمان هاي کم انرژي و انرژی صفر می نماید.