کاربردهای فناوری نانو در حوزه انرژی

31 اردی بهشت 1397

کاربردهای فناوری نانو در حوزه انرژی

فناوری نانو در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد که در طی سالیان به مرور بیشتر به زندگی مردم راه پیدا کرده و با آن آشنا شده‌ایم. از جمله این کاربردها در زمینه انرژی است که می‌تواند در آینده زیستی کره زمین اثرگذار باشد.