احداث نخستین نیروگاه خورشیدی شناور یک مگاواتی کشور در نیروگاه شهید محمد منتظری

22 فروردین 1397

احداث نخستین نیروگاه خورشیدی شناور یک مگاواتی کشور در نیروگاه شهید محمد منتظری

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پرشیان ، با حضور استاندار محترم اصفهان عملیات اجرایی ساخت اولین نیروگاه خورشیدی شناور بر آب کشور به ظرفیت یک مگاوات واقع در نیروگاه شهید محمد منتظری آغاز شد.