کمرنگ شدن نقش نفت در فراساحل

23 خرداد 1397

کمرنگ شدن نقش نفت در فراساحل

در چند دهه آینده بخش فراساحل به طور چشمگیری روی استفاده از گاز طبیعی به جای نفت متمرکز خواهد شد و این در حالی است که حمایت سیاسی و پیشرفت‌های فناوری نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری حوزه انرژی در دریا را به سوی انرژی بادی سوق دهد.