هر ثانیه ۷۰۰ لیتر فاضلاب بندرعباس به دریا ریخته می شود / بوی تعفن غیرقابل تحمل است!

13 آبان 1397

هر ثانیه ۷۰۰ لیتر فاضلاب بندرعباس به دریا ریخته می شود / بوی تعفن غیرقابل تحمل است!

بوی تعفن فاضلاب، شهروندان بندر عباسی را نگران کرده است، تا جایی که نماینده نماینده مردم این شهر در مجلس تاکید دارد برای حفظ سلامت مردم، هرچه زودتر باید روند نگران کننده سرازیر شدن فاضلاب به دریا که به ۷۰۰ لیتر در هر ثانیه رسیده است گرفته شود؛ زیرا سلامت مردم و اکوسیستم با این شرایط بحرانی تر از وضعیت کنونی خواهد شد.